Paziowie Królowej Marysieńki 06.05.1990

Teatr Wielki w Warszawie, Sala Młynarskiego