Paziowie Królowej Marysieńki 14.04.1991

Teatr Wielki w Warszawie, Sala Młynarskiego