Paziowie Królowej Marysieńki 14.10.1990

Teatr Wielki w Warszawie, Sala Młynarskiego