Paziowie Królowej Marysieńki 23.09.1990

Teatr Wielki w Warszawie, Sala Młynarskiego