Paziowie Królowej Marysieńki 24.03.1991

Teatr Wielki w Warszawie, Sala Młynarskiego