Przy kominku 05.06.1987

Widowisko muzyczne
Przy kominku
Ernest Bryll
05.06.1987
Teatr Wielki w Warszawie Sala Młynarskiego
56

Realizatorzy