Rigoletto 12.09.1981

Inscenizacja

Teatr Wielki w Warszawie, Sala Moniuszki