Rigoletto 21.03.2007

Inscenizacja

Teatr Wielki – Opera Narodowa, Sala Moniuszki