Rigoletto 22.09.1982

Inscenizacja

Teatr Wielki w Warszawie, Sala Moniuszki