Romeo i Julia 29.07.1954

Inscenizacja

Państwowa Opera w Warszawie, Scena przy Nowogrodzkiej

Obsada