Seranada 29.12.1951

Inscenizacja

prapremiera
Państwowa Opera w Warszawie, Scena przy Nowogrodzkiej

Obsada