Sprzedana narzeczona 18.10.1969

Inscenizacja

Teatr Wielki w Warszawie, Sala Moniuszki