Dorota Sroczyńska

Dorota
Sroczyńska
Sapiecha-Sroczyńska

Druki teatralne

  • Wkładka obsadowa. „Bramy Raju” Joanna Bruzdowicz 15-11-1987

  • Wkładka obsadowa „Zmierzch bogów” (Götterdämmerung) Richard Wagner 05-03-1989