Straszny dwór 01.07.1987

Inscenizacja

Teatr Wielki w Warszawie, Sala Moniuszki