Straszny dwór 02.03.1985

Inscenizacja

Teatr Wielki w Warszawie, Sala Moniuszki