Straszny dwór 02.10.1952

Inscenizacja

Państwowa Opera w Warszawie