Straszny dwór 03.05.1990

Inscenizacja

Teatr Wielki w Warszawie, Sala Moniuszki