Straszny dwór 03.09.1989

Inscenizacja

Teatr Wielki w Warszawie, Sala Moniuszki