Straszny dwór 05.12.1972

Inscenizacja

Teatr Wielki w Warszawie, Sala Moniuszki