Straszny dwór 06.09.1952

Inscenizacja

Państwowa Opera w Warszawie