Straszny dwór 08.04.1956

Inscenizacja

Państwowa Opera w Warszawie, Scena przy Nowogrodzkiej