Straszny dwór 08.09.1991

Inscenizacja

Teatr Wielki w Warszawie, Sala Moniuszki