Straszny dwór 08.10.1977

Inscenizacja

Teatr Wielki w Warszawie, Sala Moniuszki