Straszny dwór 08.12.1993

Inscenizacja

Teatr Wielki w Warszawie Opera Narodowa, Sala Moniuszki