Straszny dwór 09.05.1968

Inscenizacja

Teatr Wielki w Warszawie, Sala Moniuszki