Straszny dwór 10.02.1984

Inscenizacja

Teatr Wielki w Warszawie, Sala Moniuszki