Straszny dwór 10.04.1986

Inscenizacja

Teatr Wielki w Warszawie, Sala Moniuszki