Straszny dwór 10.10.1991

Inscenizacja

Teatr Wielki w Warszawie, Sala Moniuszki