Straszny dwór 12.03.1988

Inscenizacja

Teatr Wielki w Warszawie, Sala Moniuszki