Straszny dwór 13.04.1982

Inscenizacja

Teatr Wielki w Warszawie, Sala Moniuszki