Straszny dwór 14.01.1969

Inscenizacja

Teatr Wielki w Warszawie, Sala Moniuszki