Straszny dwór 14.07.1984

Inscenizacja

Teatr Wielki w Warszawie, Sala Moniuszki