Straszny dwór 14.10.1952

Inscenizacja

Państwowa Opera w Warszawie