Straszny dwór 15.02.1966

Inscenizacja

Teatr Wielki w Warszawie, Sala Moniuszki