Straszny dwór 16.02.1971

Inscenizacja

Teatr Wielki w Warszawie, Sala Moniuszki