Straszny dwór 16.11.1953

Inscenizacja

Państwowa Opera w Warszawie, Scena przy Nowogrodzkiej