Straszny dwór 17.04.1968

Inscenizacja

Teatr Wielki w Warszawie, Sala Moniuszki