Straszny dwór 17.11.2002

Inscenizacja

Teatr Wielki – Opera Narodowa, Sala Moniuszki