Straszny dwór 20.03.1955

Inscenizacja

premiera
Państwowa Opera w Warszawie, Scena przy Nowogrodzkiej