Straszny dwór 20.11.1955

Inscenizacja

Państwowa Opera w Warszawie, Scena przy Nowogrodzkiej