Straszny dwór 21.05.1955

Inscenizacja

Państwowa Opera w Warszawie, Scena przy Nowogrodzkiej