Straszny dwór 22.01.1951

Inscenizacja

Państwowa Opera i Filharmonia w Warszawie, Scena przy Nowogrodzkiej