Straszny dwór 22.02.1958

Inscenizacja

Państwowa Opera w Warszawie, Scena przy Nowogrodzkiej