Straszny dwór 22.10.1978

Inscenizacja

Teatr Wielki w Warszawie, Sala Moniuszki