Straszny dwór 23.02.1957

Inscenizacja

Państwowa Opera w Warszawie, Scena przy Nowogrodzkiej