Straszny dwór 24.09.1989

Inscenizacja

Teatr Wielki w Warszawie, Sala Moniuszki