Straszny dwór 25.02.1976

Inscenizacja

Teatr Wielki w Warszawie, Sala Moniuszki