Straszny dwór 25.09.1975

Inscenizacja

Teatr Wielki w Warszawie, Sala Moniuszki