Straszny dwór 28.02.1953

Inscenizacja

Państwowa Opera w Warszawie, Scena przy Nowogrodzkiej