Straszny dwór 28.10.1972

Inscenizacja

Teatr Wielki w Warszawie, Sala Moniuszki